Dane teleadresowe

Urząd Gminy Wińsko

Lokalizacja

woj. dolnośląskie

pow. wołowski

gm. Wińsko

Adres

pl. Wolności 2

56-160 Wińsko

NIP

917-11-60-904

REGON

931934963

Telefon

(71) 38 04 200

Faks

(71)3898366

Godziny pracy Urzędu Gminy Wińsko

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY WIŃSKO!

Czynny:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 7:30 do 15:30
w czwartki od 8:00- do 16:00

WÓJT GMINY WIŃSKO PRZYJMUJE INTERESANTÓW W: PONIEDZIAŁKI OD 16:00 DO 19:00

ORAZ PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ - RÓWNIEŻ W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Wińsko:

każdy czwartek od godz. 15:00 do 16:00

Numer konta bankowego Gminy Wińsko

Zmiana numeru konta bankowego Gminy Wińsko

Szanowni Państwo informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. ulega zmianie obsługa bankowa gminy Wińsko, którą prowadzić będzie PKO Bank Polski S.A. W związku z powyższym podajemy nowe numery kont bankowych.

Wpłaty z tytułu podatków, opłat lokalnych, czynszów, wieczystego użytkowania od dnia 01 stycznia 2016 r. należy dokonywać na nowy rachunek bankowy:

Gmina Wińsko
pl. Wolności 2
56-160 Wińsko

PKO Bank Polski S.A.
40 1020 5226 0000 6202 0527 6060

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01 stycznia 2016 r. należy dokonywać na nowy rachunek bankowy:

Gmina Wińsko
pl. Wolności 2
56-160 Wińsko

PKO Bank Polski S.A.
16 1020 5226 0000 6702 0527 6441

Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi w przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem usług elektronicznych, uwzględniając nowy numer rachunku bankowego.

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2016 R.

NUMERY KONT BANKOWYCH
Urząd Gminy WIŃSKO

konto dochodów 40 1020 5226 0000 6202 0527 6060
(podatki i opłaty lokalne, czynsze, opłata za udostępnienie danych osobowych,
opłata skarbowa, użytkowanie wieczyste, zakup działki, zakup lokalu)

konto odpady komunalne 16 1020 5226 0000 6702 0527 6441

(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

konto wydatków 11 1020 5226 0000 6902 0527 6433

konto depozytów 07 1020 5226 0000 6602 0527 6458
(wadium, zabezpieczenie należytego wykonania robót inwestycyjnych)

Dane do faktur

GMINA WIŃSKO,
siedziba PL. WOLNOŚCI 2, 56 – 160 WIŃSKO
NIP 988 – 01 – 77 - 504

UWAGA!

Informujemy, że podane adresy e-mailowe nie pełnią roli skrzynki podawczej.
Do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną służy specjalne konto zamieszczone na platformie e-Puap zarządzane przez MSWiA.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2016, 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Strzelecki
Ilość wyświetleń: 213506
28 grudnia 2016, 19:57 Marek Strzelecki - Aktualizacja danych kontaktowych.
28 grudnia 2016, 19:57 Marek Strzelecki - Dodanie danych kontaktowych.
28 grudnia 2016, 19:57 Marek Strzelecki - Usunięcie danych kontaktowych.